مطالب - پژوهشي - آئين نامه ها

مطالب:

آئين نامه تشويق مقالات پژوهشي جهت اعضاي هيأت علمي، اساتيد و دانشجويان موسسه آموزش عالي شانديز

جهت دريافت آئين نامه تشويق مقالات پژوهشي جهت اعضاي هيأت علمي، اساتيد و دانشجويان موسسه آموزش عالي شانديز به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

آئين نامه و فرم هاي مرتبط با ترفيع اعضاي هيأت علمي

جهت دريافت آئين نامه و فرم هاي مرتبط با ترفيع پايه سالانه اعضاي هيأت علمي به ادامه مطلب مراجعه نماييد