راه اندازي سايت رايانه موسسه

جهت اطلاع از نحوه استفاده و برنامه سايت رايانه موسسه به ادامه مطلب مراجعه نماييد....

 

دستورالعمل استفاده از سايت رايانه موسسه شانديز
موسسه آموزش عالي شانديز در راستاي افزايش كيفيت فضاي آموزشي امكان استفاده از سايت رايانه را مهيا نموده است. لذا دانشجويان مي توانند مطابق دستورالعمل زير از اين امكانات استفاده نمايند:
 
1- ساعات قابل استفاده از سايت به صورت هفتگي برنامه ريزي شده است. متقاضي جهت استقاده بايستي يك هفته قبل نسبت به ثبت نام اقدام نمايد.
2- ثبت نام فقط در محل و در همان زماني كه در برنامه زير آمده است (زمانهاي تيره رنگ)، با مراجعه به كارورز مستقر در سايت صورت مي پذيرد.
3-    به منظور نظم و برنامه ريزي كارورزان صرفاً پاسخگوي افرادي هستند كه قبلا ثبت نام نموده اند.
 
 
10 -- 8
12 -- 10
14 -- 12
16 – 14
شنبه
125(برادران)
104 (خواهران)
125(خواهران)
114 (برادران)
--
115(برادران)
يكشنبه
--
--
--
--
دوشنبه
115(برادران)
104 (خواهران)
115(برادران)
104 (خواهران)
115(برادران)
--
سه شنبه
125(برادران)
114 (خواهران)
125(خواهران)
114 (برادران)
114(برادران)
114(خواهران)
چهارشنبه
115(خواهران)
--
125(خواهران)
125(برادران)
پنجشنبه
115(برادران)
104 (خواهران)
115(برادران)
104 (خواهران)
--
--
 
با تشكر
واحد رايانه

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب