اطلاعيه واحد رايانه در خصوص پورتال اساتيد و دانشجويي

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند، به منظور تسهيل در اتصال به پورتال دانشجويي از طريق اينترنت، از مسيرهاي متعددي مي توانيد به پورتال دانشجويي متصل شويد.

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند، از مسيرهاي زير مي توانيد به پورتال دانشجويي متصل شويد:

سرور 0
(Server 0)
http://stu.shandiz.ac.ir
سرور 1
(Server 1)
http://89.165.116.239/stu
http://stu1.shandiz.ac.ir
سرور 2
(Server 2)
http://94.183.245.75:8088/stu
http://stu2.shandiz.ac.ir
داخل دانشگاه http://192.168.10.24/stu
اين مسير فقط از سايت داخل دانشگاه قابل دسترسي خواهد بود

به اطلاع كليه اساتيد محترم مي رساند، از مسيرهاي زير مي توانيد به پورتال اساتيد متصل شويد:

سرور 0
(Server 0)
http://profs.shandiz.ac.ir
سرور 1
(Server 1)
http://89.165.116.239/profs
http://profs1.shandiz.ac.ir
سرور 2
(Server 2)
http://94.183.245.75:8088/profs
http://profs2.shandiz.ac.ir
داخل دانشگاه http://192.168.10.24/profs
http://192.168.0.2/profs
اين مسير فقط از سايت داخل دانشگاه، اتاق اساتيد يا laptop قابل دسترسي خواهد بود

دقت نماييد تفاوتي بين سرورهاي مختلف وجود نداشته و صرفا مسير دسترسي شما به پورتال از طرق مختلف مهيا شده است.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب