فلوچارت انتخاب درس پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

جهت استفاده دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك كه قصد انتخاب موضوع پروژه را دارند

دانشجويان محترم رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك كه قصد انتخاب درس پروژه را دارند قبل از هرگونه اقدامي در خصوص انتخاب درس پروژه، فايل پيوست را مطالعه نمايند.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۶۵KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب