فرم صورتجلسه تحويل پروژه دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

جهت دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك كه درس پروژه را انتخاب نموده اند

دانشجويان محترم رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك فايل صورتجلسه تأييد و تحويل پايان نامه جهت قرارگرفتن در صفحه سوم مستندات پروژه را از قسمت فايل پيوست دريافت نماييد و پس از اتمام انجام پروژه، قسمت هاي خالي آن را پر نموده و پس از تأييد استاد راهنما و مديرگروه در گزارش نهايي پروژه خود قرار دهيد.

 

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۰۰KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب