فرم تعيين عنوان پروژه رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك

جهت دانشجويان رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك كه درس پروژه را انتخاب نموده اند.

قابل توجه دانشجويان محترم رشته كامپيوتر و الكتروتكنيك كه درس پروژه را اخذ نموده اند. فرم پيوست را دانلود نموده و پس از پرنمودن آن و تأييد استاد راهنما به مديرگروه تحويل نماييد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۳۴KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب