ليست رشته ها و گرايش ها

رشته ها و گرايش موجود در رشته ي معماري كه در اين موسسه ارائه مي شوند به شرح ذيل مي باشد

  1. كارشناسي ناپيوسته معماري
  2. كارداني پيوسته معماري - نقشه كشي

مديرگروه: سركار خانم مهندس نيكناز كچويي

معاونت گروه: سركار خانم مهندس آرزو مقدسيان

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب