فيلم هاي كمك آموزشي رياضي

جهت دريافت فيلم هاي كمك آموزشي رياضي به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .....

در فيلم هاي زير باكمك نمودار تابع ،دامنه و برد آنها قابل بررسي است.
براي دريافت هر قسمت كليك كنيد:

1) تابع خطي
2) تابع قدر مطلق
3) تابع نمايي
4) تابع هموگرافيك

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب