فايل گزارش كارآموزي

جهت دريافت فايل گزارش كارآموزي بر روي ادامه مطلب كليك كنيد

دانشجويان رشته كامپيوتر بايستي گزارش كارآموزي خود را در قالب فايل گزارش كارآموزي تكميل نموده و به استاد كارآموزي تحويل نمايند.

فايل قسمت فرم ها بر روي سايت قرار دارد.

فرم ها -> فرم هاي اموز آموزشي -> فايل گزارش كارآموزي رشته كامپيوتر (اينجا)

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب