نتايج و جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته چهارم

جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته چهارم در فايل پيوست موجود است.

نتايج مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته چهارم:

مديريت مالي:6  برق: 0 /

عمران: 5  معماري(الف): 1 /

معارف و حقوق: 5  اساتيد: 5 /

اساتيد و كاركنان: 3  معماري(ب):1 /

حسابداري(ب): 3  روانشناسي: 2 /

مديريت جهانگردي: 8  مديريت بازرگاني ارشد: 0  /

حسابداري(ج): 10  حسابداري(الف): 0  /

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۲۲۶KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب