نتايج و جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته يازدهم

جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته يازدهم در فايل پيوست موجود مي باشد.

 نتايج مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته يازدهم:

حسابداري الف:1  عمران:7/

معماري الف: 4  اساتيد: 1/  

مديريت جهانگردي:5  اساتيد و كاركنان: 6/

حسابداري ب:14  برق: 3/

معماري ب: 1  روانشناسي: 4/

معارف و حقوق:2 مديريت بازرگاني ارشد:3/

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۶۹KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب