محكوميت هتك حرمت به ساحت پيامبر اعظم (ص)

مراسم راهپيمايي محكوميت هتك حرمت به پيامبر اعظم روز دوشنبه 1391/7/2برگزار شد.

در پي نمايش فيلم آمريكايي صهيونيستي و توهين آميز به ساحت مقدس پيامبر اعظم (ص) دانشجويان و اساتيد به همراه قائم مقام محترم موسسه آموزش عالي شانديز(جناب آقاي خلخالي) درراهپيمايي روزيكشنبه مورخ 1391/7/2در مقابل دفتر سازمان ملل واقع در بلوار سجاد  شركت كردند وبا مشت هاي گره شده همصدا با ديگر دانشجويان با نداي لبيك يا رسول الله ضمن محكوم نمودن اين جنايت بارديگر انزجار خودرا از استكبار جهاني اعلام نمودند.  

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب