مطالب - مالي

مطالب:

راهنماي مالي انتخاب واحد نيمسال اول 94

جهت اطلاع از نحوه و ميزان پرداخت شهريه انتخاب واحد نيمسال اول 94 به ادامه مطلب مراجعه نماييد

راهنماي مالي انتخاب واحد نيمسال تابستان 93

اطلاعيه مالي جهت ثبت نام و انتخاب واحد نيسمال تابستان 93-94 در فايل پيوست موجود است

راهنماي مالي انتخاب واحد تابستان 93-92

شهريه علي الحساب به ميزان000/500/1 ريال براي تمامي رشته ها مي باشد , لذا با اطلاع ازميزان مبلغ واريزي و كد شناسه خود , نسبت به واريز مبلغ مذكور به حساب پس انداز نزد بانك ملت شعبه سجاد بنام موسسه آموزش عالي شانديز به شماره 1840927254 اقدام نمائيد

دانشجوياني كه متقاضي خذف سروس مي باشند

دانشجوياني كه متقاضي خذف سروس مي باشند حداكثر تا تاريخ 10/12/1392 مهلت دارند براي دريافت اطلاعات بيشتر بر روي ادامه مطلب....

راهنماي مالي نيمسال دوم 1392-1393

جهت مشاهده راهنمايي مالي به ادامه مطلب مراجعه نماييد...

تاييديه مالي كارت ورود به جلسه امتحان

تاييد مالي كارت ورود به جلسه امتحان

حذف سرويس

راهنماي مالي تابستان 92-91

اطلاعيه مالي شماره 1 نيمسال دوم سال تحصيلي 91-92

اطلاعيه مالي شماره 2 نيمسال دوم سال تحصيلي 91-92

اصلاحيه راهنماي مالي

قابل توجه دانشجوياني كه تمايل به پرداخت شهريه طي يك فقره چك را دارند

جزئيات شهريه رشته كارداني حسابداري 91

جزئيات شهريه رشته كارداني جهانگردي 91

اطلاعيه مهم امور مالي شماره 1

اطلاعيه مهم امور مالي شماره 2

/2  (تعداد کل رکوردها:17)