جزئيات شهريه رشته كارداني جهانگردي 91

نام درس
تعداد واحد مبلغ
انديشه اسلامي (1) 2 194,810
زبان خارجي 3 292,215
روانشناسي عمومي 2 270,710
جامعه شناسي 2 270,710
رياضيات و مقدمات آمار 3 406,065
اصول مديريت 3 406,065
اصول حسابداري (1) 2 270,710
شناخت صنعت جهانگردي 2 308,660
شهريه ثابت 1,903,250
هزينه بابت كارت دانشجويي 100,000
خدمات مشاوره اي، ورزشي و فرهنگي 216,000
جمع كل 4,639,195

  

ضمنا جهت تسهيل در امر پرداخت شهريه، دستگاه كارت خوان در موسسه موجود مي باشد

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب