مسابقه آينه آيه ها

دانشجويان علاقه مند به يادگيري مفاهيم قرآني جهت دريافت چهارسوال وآيات به امورفرهنگي مراجعه نمايند و باپاسخ به سوالات جايزه دريافت نمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب