كلاس هاي حفظ قرآن ترتيلي و موضوعي مخصوص دانشجويان ورودي جديد

كلاس هاي حفظ قرآن ترتيلي و موضوعي مخصوص دانشجويان ورودي جديد

 كلاس هاي حفظ قرآن ترتيلي و موضوعي مخصوص دانشجويان ورودي جديد در محل نمازخانه برگزار مي شود.

جهت هماهنگي به امور فرهنگي خانم جهانگشته مراجعه نماييد.

مهلت تا 15 مهرماه مي باشد.

كانون قرآن و عترت موسسه آموزش عالي شانديز

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب