پيام حجاب وعفاف

فرشته پنجره را به روي قاصدك بي قرار باز كرد.قاصدك روي شانه دخترك نشست و با او گفت خدا زيبايي را آفريد وآن رابه فرشته اي به نام زن سپرد راستي با امانتي كه خدا به تو سپرده بود چه كار كردي؟

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب