پيامهاي حجاب

گناهكار فقط بدحجاب نيست كه بعضي فقط به مسئله بدحجابي چسبيده اند. اين يكي از گناهان است و از خيلي از گناهان كوچكتر است. آيت ا... خامنه اي

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب