پيام نماز

به خانواده خود فرمان نماز بده و بر اين كار پشتكار داشته باش و در اين راه صابر باش.طه/132

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب