پيام امر به معروف

(نشانه محبت و دلسوزي) كساني كه مورد امر و نهي قرار مي‏گيرند، بايد بدانند كه تذكر ديگران به آنان، نشانه عشق، محبت و دلسوزي نسبت به آنهاست و ما بايد آنان را دوست بداريم.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب