پيام هفته امور فرهنگي

بين حق و باطل چهار انگشت فاصله است، اين مسافت كوتاه را هميشه در قضاوت رعايت كنيد. حضرت علي ع

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب