زنان و حماسه سياسي و اقتصادي

حضور زنان در تعيين سرنوشت كشور حماسه ساز است . مشاركت سياسي زنان در جامعه چه در تعيين سرنوشت مديريتي اجرايي و سهيم شدن در اجراي مقررات جاري خود حماسه اي است ..

مشاركت سياسي زنان در جامعه چه در تعيين سرنوشت مديريتي اجرايي و سهيم شدن در اجراي مقررات جاري خود حماسه اي است كه مي تواند صحنه پر افتخاري را به تاريخ انقلاب اسلامي اضافه كنند .در حماسه آفريني هاي انقلابي، زنان همواره در خط مقدم بودند و پس از پيروزي انقلاب اسلامي ارزش و جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدا كرده و هويت اسلامي خود را به جهانيان قبولانده اند.در هر سالي كه شعارهاي رهبر انقلاب زينت بخش سال گرديده است ، زنان نقش فعال و مثبتي در تحقق شعار سال داشته اند  چرا كه بدون حضور زنان،  تحقق شعارهاي سياسي و ارزشي صورت واقعي نمي پذيرد.

زنان در نقش مادري و همسري به عنوان سنگربانان عفت و اخلاق به شعارهاي ارزشي هويت اجرايي مي دهند،حماسه آفريني از سوي زنان در ابعاد سياسي مي تواند به حضور پررنگ آنان در انتخابات آينده و تشويق اقشار ديگررا براي شركت در انتخابات تأثيرگذار باشد ضمن اينكه زنان جامعه با رعايت حجاب و عفت خود در ميادين مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ورزشي توانستند جايگاه شايستگي را در جهان كسب كنند.مشاركت سياسي زنان در جامعه چه در تعيين سرنوشت مديريتي اجرايي و سهيم شدن در اجراي مقررات جاري خود حماسه اي است كه مي تواند صحنه پر افتخاري را به تاريخ انقلاب اسلامي اضافه كنند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب