دعوت به شركت در راهپيمايي دفاع از امنيت

با اعلان انزجار از فتنه‌گران و اغتشاش گران و ايادي وابسته به شيطان بزرگ، فردا جمعه با حضور پرشور و كوبنده در راهپيمايي دفاع از امنيت و ميثاق با ولايت شركت نماييم

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب