تبريك و تهنيت به مناسبت فرخنده ايام دهه مبارك فجر

تبريك و تهنيت به مناسبت فرخنده ايام مبارك دهه فجر، دهه پيروزي خون بر شمشير

مسيحا نفسي، احياگر نفوس شد و حيات اين ملت را جاني تازه بخشيد

«روح خدا» بود كه در جان افسرده مردم دميده شد

حنجره هاي داوودي، در رهگذر باد و چشم انداز آفتاب و در موج خون و شط شهادت، سرود فجر حقيقت را سرداد

امام آمد، نشسته بر بال فرشتگان امام در پيام خدايي اش در شهيد آباد «بهشت زهرا»، در «صور انقلاب» دميد و مردم را در عرصه هاي حق و محشر نهضت جان بخشيد

«صبح صادق» انقلاب بود

ايام الله دهه فجر و سالروز پيروزي انقلاب اسلامي، بر فجر آفرينان و حق طلبان ايران اسلامي مبارك باد

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب