اطلاعيه مهم بسيج موسسه شانديز

آدرس كانال بسيج موسسه شانديز در كانال موسسه اطلاع رساني شده است .ضمنا ادرس جديد اتاق بسيج در فضاي روبه روي سلف ميباشد مسول بسيج آقاي حسن زاهدي هستند .

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب