اردوي روستاي زيباي ازغد

بسيج دانشجويي برگزار مي كند: اردوي تفريحي روستاي زيباي ازغد ويژه خانمهاي عزيز

دانشجويان محترم جهت ثبت نام در اردو مي توانيد به دفتر بسيج دانشجويي مراجعه نمائيد. زمان برگزاري اردو: 1393/2/20 ساعت :8:30 از محل دانشگاه مي باشد. جهت كسب اطلاع بيشتر به شماره 09396063364  تماس حاصل نماييد.هزينه اردو 50/000 ريال مي باشد. آخرين مهلت ثبتنام 2/17 ميباشد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب