نتايج و جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال موسسه در هفته سوم

جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال موسسه در هفته سوم در فايل پيوست موجود است.

نتايج هفته سوم:

اساتيد و كاركنان: 5  -  روانشناسي: 0

مديريت بازرگاني ارشد: 1  -  حسابداري (ب): 5

حسابداري (ج): 17  -  معارف و حقوق: 0

عمران: 1 -  مديريت جهانگردي: 6

اساتيد: 1 -  معماري (ب): 5

حسابداري (الف): 2  -  برق: 2

مديريت مالي: 6  -  معماري (الف): 7

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۴۹KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب