نتايج و جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته پنجم

جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته پنجم در فايل پيوست موجود است.

 نتايج مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته پنجم به شرح زير مي باشد:

اساتيد و كاركنان: 9   معارف و حقوق: 3 /

حسابداري(ب): 6   معماري(ب): 1  /

مديريت بازرگاني ارشد: 2   معماري(الف): 5  /

اساتيد: 5   حسابداري(الف): 3  /

روانشناسي: 3   مديريت جهانگردي: 4  /

عمران: 2   مديريت مالي: 2  /

حسابداري(ج): 12   برق: 1  /

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۲۲۱KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب