نتايج و جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته هفتم

جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته هفتم در فايل پيوست موجود مي باشد.

 نتايج مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته هفتم به شرح زير مي باشد:

اساتيد و كاركنان: 3    حسابداري(ج): 3   /

مديريت بازرگاني ارشد: 4    عمران: 3   /

حسابداري(ب): 12     حسابداري(الف): 0   /

مديريت جهانگردي: 10    معارف و حقوق: 4   /

معماري(ب): 4     معماري(الف): 3    /

اساتيد: 7    برق: 6    /

روانشناسي: 1    مديريت مالي: 1    /

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۲۲۱KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب