نتايج و جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته ششم

جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته ششم در فايل پيوست موجود مي باشد.

 نتايج مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته ششم به شرح زير مي باشد.

حسابداري(ب): 13   معارف و حقوق: 0  /

مديريت بازرگاني ارشد: 5   مديريت مالي: 2  /

مديريت جهانگردي: 7   معماري(ب): 3  /

حسابداري(ج): 14   اساتيد: 4  /

روانشناسي: 5   معماري(الف): 1  /

عمران: 10   برق: 2  /

اساتيد و كاركنان: 12   حسابداري(الف): 2  /

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۲۷KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب