نتايج و جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته دوم

نتايج و جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته دوم

 نتايج و جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته دوم كه در تاريخ 7 آبان برگزار گرديد به شرح زير ميباشد.

حسابداري (ج): 4     معماري (ب): 1/

مديريت بازرگاني ارشد: 2   اساتيد و كاركنان: 5/

مديريت مالي: 1     مديريت جهانگردي: 3/

عمران: 0      حسابداري(ب): 3/

اساتيد: 2      روانشناسي: 4/

حسابداري(الف): 2   معارف و حقوق: 6/

معماري(الف): 4    برق:2/

جدول رده بندي در فايل پيوست موجود است.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۴۸KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب