نتايج و جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته دوازدهم

جدول رده بندي مسابقات ليگ فوتسال جايزه بزرگ موسسه آموزش عالي شانديز در پايان هفته دوازدهم در فايل پيوست موجود است.

 نتايج هفته دوازدهم ليگ:                                    

اساتيد و كاركنان:4  معماري(الف):0/                                              

حسابداري(ب):10  مديريت جهانگردي:1/                              

معماري(ب):3  برق:0/                                                            

مديريت مالي:12  اساتيد:2/                                                    

حسابداري(الف):3  مديريت بازرگاني ارشد:0/                              

معارف و حقوق:4  روانشناسي: 4/

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۳۳KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب