كسب عنوان سومي تيمي در مسابقات تكواندو منطقه 9 كشور

تيم تكواندو موسسه آموزش عالي شانديز در مسابقات منطقه 9 كشور براي اولين بار موفق به كسب عنوان سومي شد.

 تيم تكواندو موسسه آموزش عالي شانديز در مسابقات منطقه 9 كشور براي اولين بار موفق به كسب عنوان سومي شد. همچنين در قسمت انفرادي مقام هاي ذيل حاصل شد.

سيد سجاد ارادتي: مقام دوم

علي اكبر كريم زاده: مقام دوم

سيد محسن فنايي: مقام سوم

مهدي جوادي: مقام سوم

محمد حقيقيان: مقام سوم

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب