زمانبندي هفته ششم مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز

زمانبندي هفته ششم مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز در فايل پيوست موجود است.

 زمانبندي هفته ششم مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز در روز جمعه مورخ 3 دي ماه از ساعت 13 آغاز خواهد شد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۱۹۰KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب