زمانبندي هفته سوم مسابقات ليگ فوتسال موسسه

زمانبندي هفته سوم مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز (جمعه 5 آذر) در فايل پيوست موجود مي باشد.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۲۴۷KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب