تمرين تيم فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز جهت مسابقات منطقه 9 كشور

تمرين تيم فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز جهت مسابقات منطقه 9 كشور در روز چهارشنبه مورخ 1395/09/10 در ساعت 10:45 صبح در سالن فوتسال الغدير استاديوم طرقبه برگزار خواهد شد.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب