برگزاري دور دوم مسابقات ليگ فوتسال

برگزاري دور دوم مسابقات ليگ فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز

 دور دوم بازي ها در روز جمعه مورخ 7 آبان ماه با حضور 14 تيم ادامه خواهد يافت.

زمانبندي مسابقات در دور دوم در فايل پيوست موجود است.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب