برگزاري اولين دوره مسابقات تنيس روي ميز موسسه آموزش عالي شانديز(آقايان)

برگزاري اولين دوره مسابقات تنيس روي ميز اساتيد، كاركنان و دانشجويان موسسه آموزش عالي شانديز

اساتيد، كاركنان و دانشجويان علاقه مند جهت ثبت نام در مسابقات تنيس روي ميز تا روز چهارشنبه مورخ 1395/09/17 به مسئول تربيت بدني موسسه آقاي نقيبي مراجعه فرمايند.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب