اسامي دانشجويان دعوت شده به تيم فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز (دور اول)

اسامي دانشجويان دعوت شده به تيم فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز (دور اول) براي مسابقات منطقه 9 كشور در فايل پيوست موجود مي باشد.

دانشجويان نامبرده حداكثر تا روز چهارشنبه مورخ 1395/09/03 به مسئول تربيت بدني(آقاي نقيبي) مراجعه نمايند.

دریافت پیوست فایل (حجم فایل: ۲۴۰KB)
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب