موقعيت انجام دوره كارآموزي در واحد مشاوره موسسه

دانشجويان علاقمند به همكاري با واحد مشاوره به عنوان گذراندن دوره كارآموزي به مركز مشاوره مراجعه نمايند

دانشجوياني كه علاقمند به گذراندن دوره كارآموزي در مركز مشاوره موسسه هستند به مركز مشاوره، سركار خانم فرخ آبادي يا امور فرهنگي خانم جهانگشته مراجعه نمايند.

مدت زمان فعاليت در اين مركز به عنوان كارآموزي در نظر گرفته مي شود.

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب