سرويس دهي اتوبوس هاي رايگان دانشگاه در ايام قبل از امتحانات

جهت اطلاع از برنامه سرويس ها در ايام امتحانات به ادامه مطلب مراجعه نماييد

قابل توجه دانشجويان

سرويس دهي اتوبوس ها از تاريخ 1394/10/19 لغايت 1394/10/24 به شرح ذيل انجام مي پذيرد:

حركت از پايانه وكيل آباد ساعات 7:35 ، 8:15 ، 9:15 ، 10:15 ، 11:15 ، 12:15 ، 13:15 ، 14:15 و 15:15 است.

 

نكات قابل توجه:

1. سرويس شماره دو در تردد ميباشد.

2. سرويس دهي تا ساعت 15 صورت ميپذيرد.

3. برنامه سرويس دهي در ايام امتحانات متعاقبا اعلام مي گردد.

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب