ساعت هاي تردد اتوبوس ها جهت سرويس دهي به دانشجويان

ساعت تردد اتوبوس ها در ترم تابستان

ساعت تردد اتوبوس ها در ترم تابستان به شرح ذيل اعلام ميگردد:

 

ساعت حركت از پايانه وكيل آباد:

7:15 - 8:00  - 8:45 - 9:30 - 10:15 - 11:00 - 11:45 - 12:30 - 13:15 - 14:00 - 14:45 - 15:30 - 16:15 - 17:00 - 17:45 - 18:30

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب