اطلاعيّه تردد اتوبوس ها در ايام امتحانات

 
اطّلاعيه تردد سرويس ها در ايّام امتحانات
قابل توجّه دانشجويان گرامي
باتوجّه به ايّام امتحانات جهت جلوگيري از تأخير و به موقع رسيدن شما عزيزان به جلسه امتحان، ساعت هاي تردد اتوبوس ها به شرح ذيل اعلام ميگردد:
ضمنا باتوجّه به محدوديت خدمات رساني اتوبوس هاي رايگان دانشگاه و طبق توافقي كه با سازمان اتوبوسراني شانديز صورت گرفته است اتوبوس هاي خط مشهد – شانديز كه هر 10 دقيقه در اين مسير در تردد مي باشند دو ايستگاه توقف در بلوار دانشگاه 6 و مدرس11 (پل هوايي) دارند. لذا دانشجويان از اين خدمات هم مي توانند جهت سهولت تردد و به موقع رسيدن به جلسه آزمون استفاده نمايند. 
 
جواد چراني           
مديريت امور دانشجويي   

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب