راهيابي و صعود مقتدرانه تيم فوتسال و واليبال موسسه آموزش عالي شانديز به مرحله حذفي مسابقات منطقه 9 كشور

راهيابي و صعود مقتدرانه تيم فوتسال و واليبال موسسه آموزش عالي شانديز به مرحله حذفي مسابقات منطقه 9 كشور

 راهيابي و صعود مقتدرانه تيم فوتسال و واليبال موسسه آموزش عالي شانديز به مرحله حذفي مسابقات منطقه 9 كشور:

نتايج مسابقات فوتسال موسسه آموزش عالي شانديز در مرحله گروهي:

شانديز: 3      وحدت تربت جام: 0   /

شانديز: 2      اسرار: 2   /

شانديز: 7      تابران: 2    /

شانديز: 10     توس: 3     /

نتايج مسابقات واليبال موسسه آموزش عالي شانديز در مرحله گروهي:

شانديز: 1    سجاد: 2      /

شانديز: 2     سناباد: 1    /

شانديز: 2      تابران: 0     /

شانديز: 2      بينالود: 1     /

شانديز: 2      خراسان: 0   /

 
لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب