جزئيات شهريه رشته كارداني حسابداري 91

نام درس
تعداد واحدمبلغ
انديشه اسلامي (1)2194,810
زبان خارجي3292,215
رياضيات پايه3406,065
اصول علم اقتصاد (1)3406,065
حقوق بازرگاني3406,065
اصول حسابداري (1)4617,320
شهريه ثابت1,903,250
هزينه بابت كارت دانشجويي100,000
خدمات مشاوره اي، ورزشي و فرهنگي216,000
جمع كل4,541,790

 

ضمنا جهت تسهيل در امر پرداخت شهريه، دستگاه كارت خوان در موسسه موجود مي باشد

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب