آئين نامه و فرم هاي مراحل انجام تصويب موضوع پايان نامه و دفاع در دوره كارشناسي ارشد

جهت مشاهده آيين نامه به ادامه مطلب مراجعه فرماييد ....

از كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد درخواست مي شود آئين نامه و فلوچارت موجود را حتما مطالعه نمايند تا در مراحل كار پايان نامه خود دچار مشكل نشوند.

دانلود آيين نامه و فرم هاي مورد نياز:

 

آيين نامه مراحل تصويب پروپوزال و دفاع از پايان نامه

 

فلوچارت مراحل آمادگي تا جلسه دفاع (خلاصه آئين نامه فوق و به صورت مراحل مصور)

 


فرم هاي مرتبط با مراحل قبل از تصويب پروپوزال

 

فرم FG-101 (فرم معرفي درخواست استاد راهنما خارجي): در قطع A4 پرينت شود
 

فرم FG-102 (فرم تسويه آموزشي-مالي): در قطع A4 پرينت شود

 


فرم هاي مرتبط با مراحل پس از تصويب پروپوزال و زمان آمادگي جهت دفاع از پايان نامه

 

فرم FG-103 (فرم اخذ مجوز دفاع): در قطع A4 پرينت شود

 

فرم FG-104 (رسيد دريافت نسخه پايان نامه): در قطع A5 پرينت شود

 

فرم FG-105 (فرم معرفي استاد داور): در قطع A5 پرينت شود

 

 


فرم هاي مرتبط با مراحل پس از دفاع از پايان نامه

 

فرم اصالت پايان نامه (نسخه WORD): پس از تكميل، در قطع A4 پرينت شود و مطابق آئين نامه نگارش، در داخل نسخه صحافي شده پايان نامه قرار بگيرد 

فرم اصالت پايان نامه (نسخه PDF): در قطع A4 پرينت شده، تكميل شود و مطابق آئين نامه نگارش، در داخل نسخه صحافي شده پايان نامه قرار بگيرد

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب