اطلاعيه تعطيلي فعاليت هاي اداري و آموزشي موسسه آموزش عالي شانديز در روز دوشنبه 6 آبانماه 1398

با عنايت به ايام سوگواري شهادت امام رضا (ع) و بنا به تصميم استانداري خراسان رضوي، هيأت رئيسه موسسه روز دوشنبه 6 آبان 1398 را تعطيل اعلام نمودند.

 

 

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب