مطالعه انفرادي

دانشجواني كه كليه دروس خود را گذرانده و نمره آنها نهايي شده است و تنها دروس باقيمانده آنها در ترم جديد حداكثر دو درس نظري مي باشد در صورتي كه جمع واحدهاي اين دو درس بيشتر از 8 واحد نشود، مي توانند اين دروس باقي مانده را به صورت معرفي به استاد انتخاب نمايد. جهت اطلاع بيشتر از متن آئين نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نماييد...

ماده آئين نامه آموزشي :

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب