ضرورت انتخاب واحد در ابتداي هر ترم

دانشجو موظف است ابتدا هر ترم در زمان اعلام شده مطابق تقويم تحصيلي هر ترم نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايد. عدم انتخاب واحد به عنوان انصراف از تحصيل دانشجو تلقي خواهد شد. جهت اطلاع بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد ....

متن قانون به شرح ذيل است :

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب