حداقل و حداكثر واحدهاي انتخابي مجاز در هر ترم

دانشجو مي تواند در هر ترم حداقل 14 و حداكثر 20 واحد انتحاب نمايد همچنين حداكثر واحد هاي انتخابي در ترم تابستان 6 واحد مي باشد جهت اطلاعات بيشتر در اين مورد به ادامه مطلب مراجعه نماييد....

متن كامل قانون :

 

لینک کوتاه مطلب لینک کوتاه مطلب